Տնտեսական գործունեության տեսակների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները․ Ուղիղ